Centrum Kształcenia Ustawicznego
jesteś tutaj: informacje o Centrum | kształcenie ustawiczne

szukaj w serwisie: Szukaj

Kształcenie ustawiczne

Dosyć często posługujemy się w tym serwisie pojęciem: KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, ale co to pojęcie tak naprawdę oznacza? Odpowiedź możemy znaleźć między innymi w WIKIPEDII..

Kształcenie ustawiczne (ang. lifelong learning) - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia.

Kształcenie może odbywać się poprzez uczestnictwo w:

  • szkoleniach, kursach zawodowych lub hobbystycznych;
  • studiach podyplomowych;
  • wyjazdach studyjnych, konferencjach, seminariach;

a także poprzez:

  • oglądanie lub słuchanie audycji edukacyjnych;
  • czytanie czasopism edukacyjnych;
  • naukę za pomocą internetu (na odległość).

Kształcenie ustawiczne może być sprawą indywidualnej jednostki (podnoszącej swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt), bądź też może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę. W takim przypadku kształcenie ustawiczne pracowników jest elementem uczenia się organizacji.

Rozwój kształcenia ustawicznego w Europie jest jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki funduszom strukturalnym realizowane są liczne projekty adresowane do:

  • osób, które znajdują się z zbyt trudnej sytuacji, by samodzielnie finansować swoje kształcenie;
  • przedsiębiorstw, które potrafią udowodnić, że doskonalenie ich własnych kadr przyniesie korzyści krajowej gospodarce;
  • instytucji, które rozwijają ofertę kształcenia ustawicznego i promują w społeczeństwie postawę człowieka uczącego się przez całe życie.

powrót

mapa serwisu
Centrum Kształcenia Ustawicznego, 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73, tel. 071 783-36-68 do 70